ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

www.kovo-kt.cz

V tomto dokumentu jsou popsána všechna pravidla zacházení s Vašimi osobními údaji a dojde-li do budoucna k jakékoliv jejich změně, tak o nich budete včas informováni prostřednictvím našich internetových stránek, kde budou tyto informace zveřejněny.

Při zpracování Vašich dat postupujeme v souladu se všemi nařízeními a předpisy, zejména tzv. GDPR (obecným nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů). Žádné třetí osobě Vaše data neposkytujeme. Uchováváme osobní data, která jste zadali do kontaktního formuláře pro účely odpovědi na Vaše dotazy.

ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH V GDPR MÁTE:
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
– právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce

Potřebujete ohledně zpracování Vašich dat poradit? Něco není v pořádku? Kontaktujte nás a společně Váš problém vyřešíme. Využít k tomu můžete náš e-mail jiri.kozak@kovo-kt.cz

Tento dokument vchází v platnost dne 25.5.2018

Jiří Kozák, jednatel