Kontakty

Kontakt

KOVO-KT, s.r.o.

Sídlo: Jakubovice 4, Štíty, 789 91
info@kovo-kt.cz
IČ: 27326403, DIČ: CZ27326403
Společnost byla zaregistrována v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 24513 dne 20. 6. 2007 pod identifikačním číslem: 273 26 403.

Jednatel: Jiří Kozák
jiri.kozak@kovo-kt.cz
(+420) 733 124 052
Provozovna: Areál Jesan Kovo s.r.o., Čsl. armády 641/40, 787 01 Šumperk

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, 120 00 Praha 2, Štěpánská 15.Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz